ALLMÄNNA KÖPVILLKOR FÖR KLASSTRÖJA.SE

Tillämpning
Dessa allmänna köpvillkor, nedan kallade ”Villkoren” skall äga tillämpning i avtal mellan e-Profil Svenska AB (nedan ”klasströja.se”) och beställaren (nedan kallad ”Kunden”) (nedan gemensamt kallade ”Parterna”) vid varje tillfälle då kunden köper varor eller tjänster, eller vid köp av både varor och tjänster, då den huvudsakliga prestationen utgöras av en Vara, (nedan kallat ”Varan”).

Åldersgräns
Kunden bekräftar genom att godkänna dessa allmänna köpvillkor att han eller hon är 18 år fyllda, eller att tillstånd till att genomföra beställningen har inhämtats från kundens målsman.

Beställningsbekräftelse
När klasströja.se mottagit beställning från kunden skickas det automatiskt ut en beställningsbekräftelse till av kunden angiven mejladress. I bekräftelsen finns all nödvändig information om kundens beställning, som exempelvis tryckmotiv, storlekar, färger, leveransadress etcetera. Det åligger kunden att läsa igenom bekräftelsen och att påtala eventuella fel inom skälig tid.
Klasströja.se kan på kundens begäran korrigera en beställningsbekräftelse, önskemål om korrigeringar ska framföras skriftligen via mejl till klasströja.se.

Korrektur
Klasströja.se upprättar digitala korrektur på samtliga beställningar. Korrektur skickas alltid digitalt till av kunden angiven mejladress. Klasströja.se påbörjar ingen bearbetning av beställda varor innan korrekturet godkänts av kunden. Det är av största vikt att kunden bekräftar eller påtalar önskade ändringar inom 48h från det att korrekturet skickats från klasströja.se. Allt för att beställningen inte ska bli försenad. Bekräftelse av korrektur ska ske genom att kunden skickar ett svar till den mejladress som klasströja.se använt sig av i mejlkorrespondensen med kunden. Små skillnader mellan korrektur och verklighet kan förekomma när det kommer till storlek och placering av tryck. Bekräftat och godkänt korrektur korrigeras ej.

Orderbekräftelse
Klasströja.se skickar orderbekräftelse på genomförd beställning till kund så snart upprättat korrektur är skriftligt godkänt av kunden. På orderbekräftelsen framgår förutom bekräftelse av ordern, vilket datum varan är beräknad att skickas från klasströja.se. Tid för frakt från ort till annan tillkommer. En orderbekräftelse är bindande för bägge parter och kan inte frånträdas.

Leveransvillkor
Leverans av beställd vara sker normalt inom 10 arbetsdagar från datumet kunden godkände det upprättade korrekturet. Vid osäkerhet kring leveranstid är kunden alltid välkommen att kontakta klasströja.se för att se över möjligheter om expressleverans.
Leverans sker uteslutande till den adress som anges vid beställningen.

Transport
Transport av varor från klasströja.se sker med hjälp av DHL Freight. Samtliga paket transporteras till ett DHL Servicepoint och kunden får själv eller via ombud hämta ut sitt paket. Så snart paketet har anlänt ett DHL Servicepoint får kunden en avisering via SMS eller mejl. Paketet lagras hos utlämningsstället i 14 dagar innan det skickas i retur
Det är kundens ansvar att så fort som möjligt och utan dröjsmål anmäla eventuella transportskador direkt till DHLs ombud.

Ej uthämtat paket
För alla paket som inte hämtas ut debiteras kunden en avgift på 350 SEK. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, returfrakt och hantering. Betalningsvillkor är 15 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift på 60 SEK samt dröjsmålsränta och eventuella inkassokostnader.

Dröjsmål i leveranser
Även om klasströja.se gör sitt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid, kan det bli fel. Om en leverans dröjer från vad som har utlovats kan kunden kontakta klasströja.se för att undersöka varför leveranser dröjer. Klasströja.se tar inte ansvar för någon som helst skada som kommit till följd av att en aviserad leveranstid överskridits.

Referensbilder
Vid beställning accepteras att klasströja.se på hemsida och i annan marknadsföring får visa referensbilder på av kunden beställda produkter. Denna acceptans kan dock dras tillbaka genom att kunden tydligt nämner detta i samband med lagd order. Kunden har ej rätt att åberopa återkallelse efter genomförd order.

Upphovsrätt
Klasströja.se ansvarar ej för eventuell upphovsrätt till bild och text som lämnats av kund för tryck.

Betalningsvillkor
Klasströja.se tillämpar kontant betalning i förskott, via tjänsten Swish. För de kunder som önskar finns alternativ att betala mot faktura, betalningsvillkor 20 dagar netto. Faktura avgift tillkommer, för närvarande 45 kronor. Vid fakturabetalning genomförs kreditkontroll på kunden. Vid försenad betalning påförs påminnelseavgift 60 kr samt dröjsmålsränta 24 %. Alla priser som kommuniceras på klasströja.se är inklusive mervärdeskatt (moms) 25 %.

Ångerfrist
Samtliga varor på klasströja.se anpassas på uppdrag av kunden och beställningen är därför undantagen från ångerfristen om 14 dagar. Varor kan ej skickas i retur, så vida det inte är felproducerade eller har skador från produktion. Det är därför extra noggrant att kunden noggrant granskar det korrektur som upprättats innan produktionen startar.

Rea/Erbjudanden
REA gäller så långt lagret räcker. Erbjudanden utan ett tydligt slutdatum gäller så långt lagret räcker. Klasströja.se reserverar sig mot eventuell slutförsäljning vilket kan resultera i delleveranser.

Returer
Retur av varor medges ej utan godkänd reklamation. Kontakta alltid kundtjänst innan retur. I de fall underleverantör kräver varan i retur ansvarar kunden för eventuell fraktkostnad. Spara inlämningskvittot.

Reklamationer
Reklamation ska ske inom 8 arbetsdagar efter leverans. Klasströja.se rekommenderar att kunden kontrollerar varorna så snart som möjligt efter leverans. Skulle någon vara inte överensstämma med beställd varas specifikationer ska kontakt med kundtjänst på klasströja.se alltid ske innan eventuell retur.
Klasströja.se förbehålles rätten att leverera ny vara inom kortast möjliga tid vid godkänd reklamation.

Ångerfrist och meddelande
Målsättningen på klasströja.se är att du ska bli nöjd med den vara eller de varor du köper.
Kunden har rätt att frånträda beställningen fram till dess att korrekturet upprättats och kunden erhållit orderbekräftelse. Vid frånträde måste kunden kontakta kundtjänst och meddela detta, 0771-700 300.
För att snabbare kunna hantera ärendet bör kunden uppge numret på beställningsbekräftelsen.

Reservationer
Klasströja.se reserverar sig för slutförsäljning samt att vissa färger på varor kan utgå ur sortimentet. Klasströja.se kan inte hållas ansvariga för att alla bilder exakt återger varans verkliga utseende. Klasströja.se erhåller även reservation för eventuella tryckfel på hemsidan.

Force Majeure
Klasströja.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Tvist
Tvister där överenskommelse mellan parterna inte kan nås avgörs i Stockholms Tingsrätt.

FÖRETAGSUPPGIFTER
e-Profil Svenska AB, Box 7052, 18711 TÄBY
Telefon: 0771-700 300
e-post: hello@eprofil.se
Vårt organisationsnummer är 559052-8310.
Vår kundtjänst är öppen helgfria vardagar mellan kl. 09.00-16.00